2018-04-12 12:20Pressmeddelande

Besök av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström

Foto: Karl GaborFoto: Karl Gabor

Den 11 april besökte gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström Berättarministeriets utbildningscenter i Södertälje. Syftet med besöket var att ta del av Berättarministeriets verksamhet på nära håll och lära sig mer om hur Berättarministeriet jobbar för att minska socioekonomiska faktorers påverkan på barns skolgång.


– Vårt uppdrag är att vara ett stöd för lärarna så att fler barn kan lämna grundskolan med gymnasiebehörighet. Vi har tagit del av Skolverkets rapport om hur elevers socioekonomiska bakgrund fått en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan och delar myndighetens bild av att skolsegregationen i Sverige är stor. För att skapa en positiv förändring krävs en bred samverkan mellan alla aktörer i samhället. Vi är glada och mycket hedrade att Anna Ekström valt att besöka oss idag, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på Berättarministeriet.

Målet med Berättarministeriets verksamhet är att på ett lustfyllt sätt uppmuntra barn och unga i socioekonomisk utsatta områden att erövra det skrivna ordet, en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Under onsdagens besök följde Anna Ekström klass 2 från Igelsta grundskola och tog del av deras arbete när de tillsammans skrev inledningen till en bok. Statsrådet och Berättarministeriets generalsekreterare diskuterade under besöket vikten av att en god och jämlik utbildning kommer alla barn i Sverige till del, oavsett var man går i skolan.

– Skolan ska arbeta kompensatoriskt – socioekonomisk bakgrund ska inte påverka barns framtidsutsikter eller vilken kunskap de tillgodogör sig i skolan. Staten har ett stort ansvar att aktivt arbeta för att säkra att den svenska skolan erbjuder en god och jämlik utbildning åt alla. Berättarministeriets verksamhet är ett välkommet komplement i det arbetet, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.