2020-07-30 16:12Pressmeddelande

Berättarministeriets rutiner kring covid-19

Berättarministeriets verksamhet och lokaler liknar en skolmiljö på många sätt. Därför följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skolverksamhet gällande hanteringen av covid-19. Den 17 augusti öppnar vi all programverksamhet i våra utbildningscenter och kommer dagligen att ta emot skolklasser i Husby, Hagsätra och Gamlestaden.
 
Skolan i socioekonomiskt utsatta områden drabbas extra hårt i kristider och vi ser det som viktigare än någonsin att hålla öppet och stötta skolan och dess elever i en svår tid. Inför höstterminen har vi vidtagit en rad åtgärder för att verksamheten i våra utbildningscenter ska vara så trygg som möjligt för alla inblandade. Rutinerna utvärderas löpande och kommer att justeras därefter under terminens gång.
 
Vi kommer anstränga oss för att skapa tydliga förutsättningar för ditt besök på Berättarministeriet men vill understryka vikten av eget ansvar under rådande pandemi. Du avgör själv om du känner dig trygg att delta i våra aktiviteter och vi litar på att du tar ett beslut som värnar din hälsa. Självklart kommer du inte till oss om du känner dig sjuk. Våra utbildningsledare finns alltid här för att svara på frågor. 
 
De här rutinerna gäller tills vidare för varje programtillfälle i alla utbildningscenter:
 
 

Lokaler och miljö
Berättarministeriets lokaler består av två rum. Lokalerna är gestaltade som en Alien Supermarket och ett Bokförlag, men liknar ett klassrum till funktion och storlek. Det innebär att barn och vuxna rör sig fritt i lokalerna under hela programtillfället. Därför kommer vi aldrig kunna garantera att ett avstånd på 1,5 meter hålls mellan varje person, men tar ansvar för att alla moment utformas så att så stort avstånd som möjligt kan hållas mellan varandra.

 
 
.   
 
 
Alien Supermarket
I det här rummet tas skolklasserna emot av medarbetare och volontärer. Rummet är utformat som en butik. I ca. 15 min får eleverna utforska och undersöka produkter innan de går vidare till Bokförlaget. 
 
 
Bokförlaget
I det här rummet sker majoriteten av programtillfället. Skolklassen samlas först i helgrupp i en halvcirkel i det som kallas för berättarhörnan. Därefter delas eleverna in i mindre grupper om ca 5 personer som tillsammans med en eller flera volontärer samlas kring gemensamma bord. Programtillfället avslutas i helgrupp i berättarhörnan. Klassen vistas i Bokförlaget ca. 75 min totalt. 
 
Skolklasser
  • Alla elever och lärare får handsprit av ansvarig utbildningsledare innan de kommer in i utbildningscentret
  • Under gruppövningar i utbildningscentret sitter eleverna i helklass samlad i en halvcirkel med så mycket avstånd som möjligt. När stora klasser deltar sitter varannan elev på golvet.
  • Vid individuella övningen sitter volontärerna med extra avstånd som de själva avgör
Volontärer
  • När volontärer anländer tvättar och spritar alla volontärer händerna
  • Under övningen ansvarar varje person för att inte ta sig i ansiktet och hålla avstånd
  • Efter övningen tvättar och spritar alla volontärer händerna igen 
 

 

Utöver detta gäller givetvis Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer:
  • Stanna hemma om du har minsta sjukdomssymtom
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
Vi är måna om att du har en tydlig och trygg bild av hur våra rutiner kring covid-19 fungerar. Vi ser gärna att du hör av dig med frågor och funderingar. Tillsammans tar vi ansvar för minska smittspridningen och stötta skolan! 
 
Kontakta utbildningsledaren i ditt utbildningscenter: 
Göteborg
Utbildningsledare program 
Angelina Drakopoulos
 
 
Utbildningsledare volontär
Therese Ribbås
Husby
Utbildningsledare program
Susan Sommarlund
 

Utbildningsledare volontär
Emilia Hammarblom
emilia.h@berattarministeriet.se
073-68 23 118

 
Hagsätra
Utbildningsledare program
Viktoria Bergbom Olsson
viktoria.o@berattarministeriet.se
073-682 31 15
Utbildningsledare volontär
Mia-Lie Nylund
 
Läs mer: 
Samlad information gällande skolverksamhet hos Folkhälsomyndigheten här.
Folkhälsomyndighetens förslag på förebyggande åtgärder angående covid-19 i skolmiljö här.
 
Senast uppdaterad: 2/11 2020 12:39


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.