2018-05-16 12:29Pressmeddelande

Berättarministeriets Reza Saleh en av Framtidens kvinnligare ledare

Berättarministeriets Reza Saleh är nominerad till Framtidens kvinnligare ledare, en lista över Sveriges 75 främsta unga kvinnliga ledare som publiceras av Sveriges chefsorganisation Ledarna. I år är det tolfte året i rad som listan publiceras. Onsdag den 16 maj koras Framtidens kvinnliga ledare 2018.

Reza Saleh har varit med och byggt Berättarministeriet sedan 2013 och har idag rollen Strategisk ledare program och utbildning. Reza har spelat en avgörande roll i den pedagogiska programutvecklingen, men också för hela Berättarministeriets framgång i stort.

Ledarna om utmärkelsen:
Med Framtidens kvinnliga ledare vänder vi upp och ned på föreställningen om att ledarskap är en manlig arena. Vi lyfter fram inspiratörer och goda exempel – kort sagt moderna ledare. De 75 kvinnorna på listan är goda förebilder för alla som har en ledande position.

Syftet med utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare är:
– Att skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.
– Att belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
– Att lyfta fram framstående unga kvinnliga chefer som förebilder.
– Att tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.

Läs mer här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Saleh hamnade på topplistan, plats 30, över Sveriges 75 främsta unga kvinnliga ledare. Stort grattis!


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.