2020-04-16 15:58Pressmeddelande

Berättarministeriets medgrundare Sven Hagströmer utsedd till hedersdoktor vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet har utsett Berättarministeriets grundare Sven Hagströmer till hedersdoktor. Han tilldelas utmärkelsen för sitt omfattande sociala engagemang.
 
Titeln hedersdoktor tilldelas akademiker som gjort stora insatser för forskningen, mänskligheten eller Karolinska Institutet. Personer utan doktorsexamen kan också utses till hedersdoktorer, givet att de gynnat forskningen på något vis. Sven Hagströmer är förutom medgrundare till Berättarministeriet, också grundare av stiftelserna Raoul Wallenberg Academy och AllBright. Han är också engagerad för Hagströmerbiblioteket där han bidragit till att medicinhistoriska texter kan bevaras och startat initiativet Hagströmerbibliotekets vänner.
 
– När jag fick beskedet om utmärkelsen trodde jag först att någon spelade mig ett spratt. Hur kan jag få ett sådant erkännande av Karolinska Institutet för något som bara har varit roligt? Att försöka vara världsförbättrare är egentligen bara ett nöje. Att få ett erkännande ger kraft att försöka ännu mer, säger Sven Hagströmer.
 
Sven Hagströmer grundade Berättarministeriet 2011 tillsammans med Dilsa Demirbag-Sten och Robert Weil och sitter även i styrelsen. Han kommer att promoveras den 13 november i Stockholms stadshus under Karolinska Institutets akademiska högtid.
 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.