2020-04-17 16:01Pressmeddelande

Berättarministeriets hälsning till de många drabbade i Järvaområdet.

Våra tankar och vår kärlek går till de drabbade i covid-19 och till de många drabbade i Järvaområdet.

– Covid-19 drabbar oss alla, som individer, familjer och samhället i stort. Ett av de områden som drabbats hårdast är ett av våra upptagningsområden, Järva. Vi på Berättarministeriet skickar all vår kärlek till de som drabbats och deras familjer, hälsar generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten tillsammans med alla oss på Berättarministeriet.

Just nu har vi tillfälligt stängt vår programverksamhet för att minska smittspridningen, en åtgärd förordad av våra ansvariga myndigheter. Ett av våra huvuduppdrag är att vara en trygg punkt och gemensam plats för elever, volontärer, lärare och boende i våra upptagningsområden. Det är just den typ av kontakt vi inte kan erbjuda just nu, men vi jobbar hårt för att stötta med det vi kan och för att komma på nya innovativa lösningar på hur vi kan vara ett så bra stöd som möjligt under tiden.

Vi kommer att öppna så fort vi kan och vi jobbar alla fortfarande bakom kulisserna.

Tills dess uppmanar vi till medmänsklighet och att följa myndigheternas riktlinjer som finns samlade på https://www.krisinformation.se/. Ta hand om varandra.

 

 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.