2019-10-15 15:32Pressmeddelande

Berättarministeriets årliga lärardag

Genom en årlig lärardag exklusiv för lärare i våra upptagingsområden* vill Berättarministeriet inspirera och erbjuda konstnadsfri fortbildning.

I år är på temat digitalt lärande och vi har bjudit in profilerade talare och kommer att hålla i interaktiva workshops. Under dagen presenteras konkreta redskap och verktyg lärarna kan ta med sig direkt in i klassrummet. Lärardagen är också ett tillfälle för kollegiala möten och kunskapsutbyten.

Årets talare

Patricia Diaz Språklärare, pedagogisk utvecklare på KTH, författare och föreläsare. Patricia kommer att föreläsa om hur man kan använda digitala verktyg för att gynna elevernas kunskapsutveckling. Innan har hon bland annat föreläst på BETT-mässan i London, SETT-dagarna, Skolforum och Bokmässan.

Sylvana Sofkova Hashemi Docent i utbildningsvetenskap vid Göteborgs Universitet Med avstamp i sin forskning om digitalt lärande kommer Sylvana under sin föreläsning att ge konkreta exempel på hur du kan använda digitala verktyg i din undervisning

Alexandra Ågren von Schwerin Lärare på Emmaskolan i Angered, toppkandidat av Pennsvärdet 2018. Alexandra kommer att hålla i en workshop med fokus på språkutveckling med praktiknära exempel. Alexandra har som lärare utvecklat ett engagerande klassrum där kreativitet och kritiskt tänkande ständigt är närvarande.

Jenny Söderhjelm Larsson Svensklärare på Östbergaskolan, vinnare av Pennsvärdet 2018. Jenny kommer att hålla i en workshop med fokus på språkutveckling med praktiknära exempel för oss. Genom att kombinera ledarskap, frihet och kreativitet har Jenny skapat en språkutvecklande miljö i hela Östbergaskolan som kommer alla till gagn, såväl barn som vuxna.

Pavlina Spanos Svensk- och engelskalärare på Enbacksskolan, vinnare av Pennsvärdet 2019 Pavlina kommer att hålla i en workshop med fokus på språkutveckling med praktiknära exempel för oss. Hon har efter 20 år som lärare utvecklat en fingertoppskänsla för det pedagogiska hantverket där kreativitet och kritiskt tänkande ständigt är närvarande.

*Våra upptagningsområden är: Angered, Östra Göteborg, Rinkeby, Kista, Spånga, Tensta, Hässelby, Vällingby, Årsta, Enskede och Vantör.

Är du intresserad av att komma? Anmäl dig här

Varmt välkommen önskar
Vännerna på Berättarministeriet

 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.