2021-05-20 16:45Pressmeddelande

Berättarministeriet välkomnar Gustav Fridolin och Lotta Edholm till juryn för Pennsvärdet 2021!

Berättarministeriets kan presentera två nya ledamöter till lärarpriset Pennsvärdet, 2021Gustav Fridolin, folkhögskollärare och tidigare utbildningsminister, och Lotta Edholmstatlig utredare och tidigare skolborgarråd i Stockholm, kommer vara med i arbetet med att utse en mottagare för utnämningen, 2021. Här ger de sin synpunkt på uppdraget.  

Gustav Fridolin 

Gustav Fridolin inledde sin politiska karriär som riksdagsledamot (MP) år 2002. Vidare har Fridolin erfarenhet från arbetet som reporter på TV4 (2006-2009), rollen som folkhögskollärare (2007-2011)posterna som styrelseledamot för Högskolan på Gotland (2010-2013) och som utbildningsminister (2014-2019). Tre av Fridolins främsta prioriteringar inom skolpolitiken har varit att införa tidiga insatser till elever som behöver stödatt göra läraryrket attraktivt, samt att främja en jämlik skola. Idag arbetar Fridolin återigen som folkhögskollärare men innehar uppdraget som regeringens särskilda utredare för stärkta skolbibliotek och läromedel. 

 här säger Gustav Fridolin om förväntningar på juryarbetet:

“Jag ser fram emot att lära mig mer av erfarenheterna som lärare som nominerats till priset har gjort. Det kommer bli spännande att se hur de har arbetat, och vad de har åstadkommit.” 

 

Lotta Edholm 

Lotta Edholm är i grunden statsvetare men har en lång politisk karriär bakom sig. Edholm började tidigt engagera sig politiskt och har erfarenhet som ordförande för Folkpartiernas ungdomsförbund (1989-1991) och riksdagsledamot för Stockholms kommuns valkrets (1992-1994). Därefter har Edholm suttit som skolborgarråd och ordförande för utbildningsnämnden i Stockholm (2006-2014, samt 2018-2020). I oktober 2019 utsågs Edholm av regeringen till särskild utredare för ökat deltagande och språkutveckling i förskolanIdag jobbar Edholm som seniorkonsult på TeleniusHolm, specialiserade på offentliga upphandlingar.  

 här säger Lotta Edholm om varför hon tackade ja till uppdraget som medlem i juryn till Pennsvärdet 2021:

För att det känns oerhört hedrande och viktigt att få vara med att lyfta fram lärare som gör en extraordinär insats för att främja bland annat läsande hos barn.”

 

Hela juryn består av:  

  • Cecilia Nordström (juryns ordförande) – Styrelseordförande Berättarministeriet 
  • Reza Saleh (juryns sekreterare) – Strategisk ledare program och utbildning, Berättarministeriet 
  • Björn Åstrand, doktor i historia vid Umeå Universitet 
  • Lana Dervisic, mottagare av Pennsvärdet 2020  
  • Stina Wirsénillustratör och författare 
  • Ann-Christin Rothstein, skolledare och lärare 
  • Gustav Fridolinfolkhögskollärare och f.d utbildningsminister 
  • Lotta Edholmstatlig utredare och f.d skolborgarråd i Stockholm  

Läs mer om Pennsvärdet här 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.