2019-09-10 15:14Pressmeddelande

Berättarministeriet på bokmässan

Demokrati är en kör av röster, ett samtal som byter form, riktning och tonläge i takt med att samhället utvecklas. Förutsättningen för en välmående demokrati är en levande samtal där hela samhället ryms, där alla kommer till tals. Under årets Bokmässa har vi därför samlat en rad intressanta röster för att prata om ämnen vi brinner för – bildning, skola och fantasins kraft.

Berättarministeriet på Bokmässan

Under årets mässa kommer Berättarministeriet att hålla i tre seminarier med spännande personer som Bo Rothstein, Helene Odenjung, Per Svensson, Karin Nygårds, Martin Widmark, med flera. Vi vill genom dessa samtal belysa vikten av att stärka varje barns inneboende kreativitet, nyfikenhet och upptäckarlust. Det är vuxenvärldens ansvar att ta tillvara på de inneboende förmågorna i varje barn och träna dem i det demokratiska samtalet. Språk är en förutsättning för att förstå och känna sammanhang, en nyckel till gemenskap och dialog.

Berättarministeriet verkar för ett Sverige där alla barn och unga ska få tillgång till det skrivna ordet – för att de ska äga sin historia och kunna samtala med sin omvärld, i stort och smått. Hur kan vi ge nästa generation verktygen att föra samtalet vidare?

Var med i samtalet du också – följ oss på sociala medier och under #BMpåbokmässan

 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.