2020-11-13 17:25Pressmeddelande

Berättarministeriet och Pocket Shop inleder nytt samarbete

-Vi tycker att Berättarministeriets strävan efter att ge alla barn en röst är beundransvärd. Det är vårt gemensamma ansvar att se till så att alla barn har förutsättningar att förverkliga sina drömmar. Därför har vi valt att bli samarbetspartner till Berättarministeriet, säger Torbjörn Elbe, försäljningschef på Pocket Shop.

Pocket Shop öppnade sin första butik på Centralstationen i Stockholm i syfte att tillgängliggöra läsning, som inte kostar skjortan, för alla. I Pocket Shops många butiker finns idag tusentals böcker som spänner över vitt skilda områden. Trots att dessa böcker är sprungna ur olika tider och perspektiv med berättelser som formulerats på många olika sätt, har de en sak gemensamt. Böckerna hade inte varit möjliga eller tillgängliga utan en av demokratins viktigaste hörnstenar – friheten att ha en åsikt och friheten att uttrycka den.

– Berättarministeriet och Pocket Shop delar samma värderingar, och därför är vårt samarbete naturligt och viktigt. Tillsammans kan vi agera för att fler berättelser skrivs och blir lästa, säger Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten.

Genom samarbetet vill Berättarministeriet och Pocket Shop stärka förutsättningarna för att fler har tillgång till berättelser och upptäcker hur roligt det är att läsa och skriva, oavsett bakgrund. Ett led i samarbetet är därför att nå ut till fler engagerade vuxna som vill ta barns berättelser och fantasi på allvar genom att bli volontär på Berättarministeriet. Alla som redan är volontärer på Berättarministeriet erbjuds dessutom rabatt i Pocket Shops butiker.

 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.