2018-06-05 12:34Pressmeddelande

Berättarministeriet har beviljats 90-konto

Berättarministeriet har tilldelats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.


Berättarministeriet är en stiftelse som finansieras med både offentliga och privata medel och som till stor del drivs med ideella krafter. Med 90-konto kan en organisation nå en större bredd av potentiella givare och öka transparensen gentemot allmänheten.

– Våra strukturer lever redan upp till Svensk Insamlingskontrolls krav. Att vi nu tilldelas ett 90-konto är ett kvitto på det. Vi tycker det är viktigt att vara transparenta och tillgängliga för allmänheten och vill gärna att fler ska känna sig manade att engagera sig i vårt arbete, säger generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten.Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

  • Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.
  • Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.
  • Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.
  • Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.Berättarministeriet har org nr 802426-7042 och PG 900639-6. På Samverkan kan du läsa mer om hur du kan bidra till ett Sverige där alla barn och unga behärskar det skrivna ordet.Läs mer om 90-konto – Svensk insamlingskontroll


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.