2022-05-16 06:10Pressmeddelande

Berättarministeriet firar jubileum med sina författare

Berättarministeriet fyller tio år och har bjudit in sina författare – barnen – på torgfest där vi ska skriva Världens Längsta Berättelse i stafettform. Vi börjar i Stockholm på Hagsätra torg den 19 maj, fortsätter på Husby torg 20 maj och avslutar på Gamlestads torg i Göteborg den 2 juni.  

Ett bokförlag skulle inte vara ett bokförlag utan sina författare. Berättarministeriets uppburna författare är barnen som varje dag kommer till utbildningscentren. I mer än tretusensexhundrafemtio dagar – över tio år – har Berättarministeriet fått ta del av barnens fantasi och skapat tusentals berättelser.

Det vill vi uppmärksamma genom torgfester där vi firar, tar fantasifulla författarporträtt, skapar poesi och Världens Längsta Berättelse. Berättelsen kommer att bli en minst 100 meter lång skapelse i form av en rulle. Den kommer att resa mellan utbildningscentren och arbetas på av 200 författare. Den kommer inte bara att bli väldigt lång utan även ett tidsdokument över våra författare, Berättarministeriet och de platser vi verkar på.

Varmt välkommen att ta del av skapandet, träffa barn, lärare och volontärer.

 

Fakta om Berättarministeriet. Berättarministeriets vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi erbjuder kreativa och lustfyllda skolprogram till lärare i skolor med högt socioekonomiskt index. Våra utbildningscenter finns i Hagsätra och Husby i Stockholm och i Gamlestaden Göteborg.

När klassen kommer till utbildningscentret stiger de in i en Alien Supermarket. En affär för utomjordingar. Här finns allt en besökare från yttre rymden kan behöva. Dragningskraft på burk, tankeöverföringshjälmar, glasögon för tre-ögda, vakuum på flaska med mera. Här sätts fantasin och berättelsen i gång. Eleverna får i uppgift att  komma på det hemliga lösenordet som öppnar den dolda dörren och vips, befinner de sig hos Bokförlaget Berättarministeriet där den buttre redaktör Schwartz huserar bakom en stängd dörr. Bokförlagets medarbetare har förlorat sin fantasi och eleverna lovar hjälpa dem. Besöket resulterar i att alla skrivit en bok och blivit publicerade författare, men det slutar inte här. Programmet fortsätter i klassrummet med olika inriktningar.

Utvärderingar visar att 9 av 10 lärare ser Berättarministeriet som ett stöd i undervisningen och rekommenderar sina kollegor att ta del av utbudet. Alla skolprogram, läromedel och artefakter är helt kostnadsfria för de skolor vi riktar oss till.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet. 


Kontaktpersoner

Bodil Unenge
Kommunikationsansvarig
Bodil Unenge