2018-11-27 15:14Pressmeddelande

Berättarministeriet får stöd från Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparets Stiftelse delar varje år ut anslag till projekt som verkar för barn och ungas möjlighet att växa upp till trygga och starka individer, oavsett förutsättningar och bakgrund. I år tilldelas fjorton projekt anslag. Berättarministeriet är en av de organisationer som får stöd.


Kronprinsessparets Stiftelse drivs med syftet att möjliggöra att barn och unga oavsett förutsättningar ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Stiftelsen väljer med hjälp av ett expertråd ut projekt som skapar en positiv förändring i samhället och stödjer dessa genom att bidra med finansiering och kunskap. Ansökningar om anslag har beviljats efter en omfattande urvalsprocess där de granskats utifrån matchning av Stiftelsens ändamål och uppfyllnad av Stiftelsens kriterier.

Berättarministeriet är en av dem som fått anslag. För anslaget ska Berättarministeriet utveckla en lärarportal för att bygga vidare på stödet till lärarna.
– Vårt uppdrag är att vara ett relevant och angeläget stöd för lärarna i de områden vi verkar. Anslaget från Kronprinsessparets Stiftelse ger oss möjlighet att vidareutveckla det stödet genom att skapa en digital plattform för kollegialt lärande, kunskapsinhämtning och reflektion, säger generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten.

Andra som fått anslag är bl a Stiftelsen Läxhjälpen, En frisk generation, Changers hub och Star for life.

Läs mer om vilka som fått anslag här. 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.