2023-09-12 07:00Pressmeddelande

Berättarministeriet etablerar nytt utbildningscenter i Malmö

Berättarministeriet till Malmö

I början av nästa år öppnar Berättarministeriet i Värnhem, Malmö. Verksamheten kommer att stötta lärare och elever i Malmös skolor med högt socioekonomiskt index, genom kostnadsfria, kreativa och meningsskapande skolprogram och läromedel. Målet med satsningen är att fler barn ska lämna grundskolan med gymnasiebehörighet. Etableringen möjliggörs genom stöd från Egmont Fonden.

"Berättarministeriet gör en enorm insats för att stimulera barns kreativitet och motivation för lärande. Samtidigt tränar barnen på att uttrycka sig i skrift, vilket vi vet är viktigt för att lyckas i utbildningssystemet. Vi är mycket glada över att kunna stödja etableringen av det nya utbildningscentret i Malmö, så att fler svenska barn får stöd och bättre förutsättningar att genomgå grundskolan", säger Heidi Sørensen, direktör för Egmonts Fondssekretariat.

Genom lustfyllt lärande ska stödet stärka elevernas språk- och ämneskunskaper och stötta lärarnas professionsutövning. Det nya utbildningscentret stöds av Egmont Fonden som hjälper barn och unga i utsatthet och arbetar för att alla unga ska kunna genomföra en gymnasieutbildning.

”Vi är mycket glada och stolta över att Egmont Fonden beslutat stötta Berättarministeriets etablering i Malmö. Vi ser fram emot att möta lärare och elever som ett stöd i skolans arbete med sitt kompensatoriska uppdrag. Genom att alla barn får de förutsättningar som krävs för att forma sin framtid stärker vi tillsammans den liberala demokratin" , säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet.

Stiftelsen Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index i den dagliga undervisningen. Skolprogrammen är kompetensutvecklande och avser därmed att stärka lärarnas utveckling vid sidan av deras direkta undervisning. Berättarministeriet driver sedan tidigare utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg. Totalt har över 65 000 barn och 6 000 lärare använt sig av Berättarministeriets skolprogram.

Bidraget till Berättarministeriet är Egmont Fondens sjätte bidrag i Sverige. Det första  delades ut 2021 till barnrättsorganisationen BRIS som ett led i Egmonts betydande satsningar och tillväxt i Sverige. Under 2021 och 2022 har Egmont Fonden delat ut stöd till My Dream Now, Rädda Barnen, Sveriges Stadsmissioner och åter en gång till BRIS.

Kontaktpersoner för media:

Maria Wallin, Berättarministeriet, 0736-823120, maria.w@berattarministeriet.se

Tine Pind Jørum, Egmonts Fondsekretariat, +45 2711 6896, tj@egmontfonden.dk

Om Egmont Fonden

Egmont är en stiftelse med dubbelt syfte: att utveckla media och stödja barn och unga i utsatta positioner. All vinst från Egmonts medieverksamheter återinvesteras eller går till att hjälpa barn och unga i Skandinavien att få en utbildning och ett bra liv. År 2022 delade Egmont ut cirka 100 miljoner DKK i Danmark, Norge och Sverige.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns idag i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i skolor med högt socioekonomiskt index med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet. 


Kontaktpersoner

Maria Wallin
Institutansvarig
Maria Wallin