2019-01-30 15:32Pressmeddelande

Åtta år av att stötta lärarna – här är vår resa!

Berättarministeriets första utbildningscenter öppnade i Södertälje 2011. Sedan dess har vi slagit upp portarna i Husby och Hagsätra (Stockholm) och Gamlestaden i Göteborg. Här är några av höjdpunkterna från vår resa:

2011
 • Berättarministeriet grundas av Dilsa Demirbag-Sten, Sven Hagströmer och Robert Weil.
 • I november 2011 öppnar Berättarministeriets första utbildningscenter i Södertälje och de första klasserna deltar i ”Redaktör Schwartz bokutgivning”.

2012

 • Programmet ”BM debutant” lanseras – ett samarbete med Bonnierförlagen där gymnasieelever blir publicerade författare.

2013

 • Berättarministeriet i Husby invigs och dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt besöker utbildningscentret i Husby.
 • Skolprogrammet ”Den mystiska lådan” lanseras, ett program som sträcker sig över en hel termin och är förberedande för nationella proven i svenska för årskurs 3.

2015

 • HKH Kronprinsessan Victoria inviger Berättarministeriet i Hagsätra.
 • Utbildningsminister Gustav Fridolin medverkar som huvudtalare på Berättarministeriets Lärarkonferens.
 • Utbildningscentren har sammanlagt tagit emot över 20 000 barnbesök.

 

2016

 • Filmen Imagine lanseras och Berättarministeriet firar fem år.
 • Berättarministeriet har nu sammanlagt besökts av över 2 000 pedagoger och 30 000 barn.

 

2017

 • Statsminister Stefan Löfven blir volontär och nämner även Berättarministeriet i Regeringsförklaringen.
 • Berättarministeriets fjärde utbildningscenter öppnar, denna gång i Göteborg.

 

2018

 • Berättarministeriet instiftar lärarpriset Pennsvärdet för lärare som i socioekonomiskt utsatta områden främjar elevers kreativitet, språkutveckling och kritiska tänkande.

 

 • KTH och Berättarministeriet startar forskningsprojekt om hur digital storytelling kan stärka ungas lärande.
 • Berättarministeriets Dilsa Demirbag-Sten utses till ledamot i insynsrådet vid Delegationen mot segregation. Vi bjuds också in att på uppdrag av regeringen medverka i referensgruppen till den
  nytillsatta Jämlikhetskommissionen vars uppdrag är att föreslå åtgärder som ska öka jämlikheten i Sverige.

 Sedan starten 2011 har vi tagit emot 47 769 barnbesök och 3 788 pedagogbesök.


Vill du vara med på vår resa och hjälpa oss att inspirera fler barn att erövra det skrivna ordet? Bli volontär hos oss – läs mer här!

 

 
BM_srgb_neg
 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.