2021-12-02 07:20Pressmeddelande

Årets Pennsvärd utdelade

Ulrica Ambrosius och Cristina KullbergUlrica Ambrosius och Cristina Kullberg

Utmärkelsen Pennsvärdet 2021 har tilldelats Cristina Kullberg, lärare på Långmosseskolan i Göteborg, och Ulrica Ambrosius, lärare på Oxhagsskolan i Kista. Pennsvärdet är Berättarministeriets utmärkelse till lärare som verkar i socioekonomiskt utsatta områden. Lärare som stärker sina elevers språkförmåga, kreativitet och kritiska tänkande. För första gången fick i år två lärare ta emot utmärkelsen. "Grattis till den här fina utmärkelsen", sa utbildningsminister Anna Ekström i sin hälsning till årets Pennsvärd.

Under tisdagseftermiddagen överlämnades stipendierna under högtidliga former till Ulrica och Cristina. De har båda två – genom konsekvent och pedagogiskt arbete – skapat såväl studiero som arbetsglädje i sina klassrum.

Utbildningsminister Anna Ekström framförde sina hjärtliga gratulationer till Cristina och Ulrica.

– Tack för allt ni gör för att Sverige ska vara ett land där barn och ungdomar lär sig mycket, och lär sig att leva tillsammans.

Både Cristina och Ulrica har lång erfarenhet som lärare, och såväl elever som kollegor vittnar om deras inspirerande arbete. Båda känner fortfarande en stor glädje i att gå till arbetet, och ser fram emot varje dag med sina elever.

"När jag ser elevernas utveckling, och när de själva vill visa upp sin förståelse och kunskap för mig och klassen – då känner jag att jag har lyckats som lärare," säger Ulrica.

"Alla barn är våra gemensamma barn, och genom att ta ett helhetsansvar skapar vi harmoniska människor", säger Cristina.

Lärarnas arbete är helt avgörande för ett demokratiskt samhälle och kan inte nog uppmärksammas. Vi vet att lärare i socioekonomiskt utsatta områden står inför svåra utmaningar och det senaste året har varit speciellt för alla, inte minst i de områden där Berättarministeriet verkar. Därför är vi extra glada att kunna lyfta lärarnas viktiga insatser genom utmärkelsen Pennsvärdet, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på Berättarministeriet.

Utmärkelsen Pennsvärdet instiftades 2018 av Berättarministeriet med syfte att uppmärksamma och hylla lärare som jobbar i socioekonomiskt utsatta områden. Utmärkelsen består av ett stipendium på 25 000 kronor, och en silverbrosch i form av ett Pennsvärd,  formgiven av Aviva Scheiman.Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet. 


Kontaktpersoner

Bodil Unenge
Kommunikationsansvarig
Bodil Unenge