2023-09-27 11:30Pressmeddelande

Årets mottagare av utmärkelsen Pennsvärdet!

Nea
Anna-Linnéa Olsson, foto: Adam Casselbrant, Gabous Production

Berättarministeriets utmärkelse Pennsvärdet delas ut till en lärare, verksam på en skola med högt socioekonomiskt index, som genom sin undervisning stärker sina elevers språkutveckling, kreativitet och kritiska tänkande.
2023 års mottagare heter Anna-Linnéa Olsson och är lärare på Rösjöskolan i Sollentuna. Anna-Linnéa, eller Nea som hon vanligen kallas, får motta priset av skolminister Lotta Edholm vid en högtidlig ceremoni på internationella lärardagen, den 5 oktober.

I Anna-Linnéas klassrum står språket i centrum. Nea arbetar konsekvent med tydlighet och positiv förstärkning. Hon talar långsamt och välartikulerat för att ge alla elever möjlighet att förstå och lära sig såväl svenska språket som de ämneskunskaper hon förmedlar. Hon skapar trygga grupper som mår bra tillsammans. En trygghet som gör att de vågar tala, vågar skriva och vågar prova nya saker. Nea har valt att arbeta i mångkulturella skolor där det krävs mycket arbete med språket. Skolor där hennes intresse för språkutveckling är avgörande för att klara det kompensatoriska uppdraget. Som hon själv uttrycker det:  ”Vi lärare måste alltid vara på topp för att möta varje liten unge. Fram för fler lärare som kan bära vårt land genom att se till att varje barn får utvecklas efter sina förutsättningar och nå sin fulla potential.”

När Anna-Linnéa i år tilldelas Pennsvärdet gör hon det för sin förmåga att se varje elev och aldrig ge upp. Hennes inställning är: vi har inte lärt oss det ÄNNU.

Juryns motivering: Anna-Linnéa är en sann förebild för både elever och kollegor. Genom sin breda ämneskunskap, pedagogiska förmåga, nyfikenhet och tilltro till varje elev stärker hon såväl elevgruppen som varje individs agens. Att vara elev i Anna-Linnéas klassrum innebär en tilltro till sig själv och sina tankar, förmåga att agera kritiskt tänkande samt lust att vilja och våga lära. Tillsammans med sina klasskamrater och en engagerad lärare som utmanar och är närvarande i hela lärandeprocessen.

I Anna-Linneas klassrum är språkutvecklingen central för allt kunskapande. Anna-Linnea arbetar strukturerat i såväl formella som informella former och framförallt, med kreativa arbetssätt. Genom samhörighet och samarbete ges alla elever chans att uttrycka sig och finna svar tillsammans. Hon rustar inte bara sina elever för i dag, utan också för ett livslångt lärande där samhörighet och fritt tänkande är grundpelare.

Anna-Linnéa ser till att varje elev är rustad att nyttja kraften i ögats förmåga att ta till sig text, handens styrka i att kunna forma ord, tankens kraft i att ha en hög tilltro till sig själv och förmågan att vilja och våga lära. En lärargärning som är grundad i det kompensatoriska uppdraget att utbilda nästa generations samhällsmedborgare att våga och vilja ta plats i samhället. Där andra säger att det inte går, visar Nea att det går.

 

Utmärkelsen Pennsvärdet delas varje år ut till en lärare som stärker sina elevers språkförmåga, kreativitet och kritiska tänkande. Stiftelsen Berättarministeriet delar i år ut priset för sjätte gången. Utmärkelsen uppmärksammar det arbete som lärare i socioekonomiskt utsatta områden gör. Mottagaren tilldelas ett stipendium à 25 000 kr och silverbroschen ”Pennsvärdet”, skapad av formgivaren Aviva Scheiman. 

 

Mottagaren av Pennsvärdet 2023 har utsetts av en jury bestående av:

Cecilia Nordström - styrelseordförande Berättarministeriet, juryns ordförande

Anna Ekström – tidigare skolminister och generaldirektör för Skolverket

Caroline Hatcher - lärare och mottagare av Pennsvärdet 2022

AnnChristin Rothstein - Skolledare och lärare

Niklas Brismar Pålsson - ämneslärare i svenska och filosofi

Ingela Korsell – författare och ledamot av läsrådet

Sanna Horn – program- och volontäransvarig Berättarministeriet

 Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi riktar oss till skolor med högt socioekonomiskt index och våra utbildningscenter finns i dag i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare med kostnadsfria pedagogiska skolprogram som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet. 


Kontaktpersoner

Bodil Unenge
Kommunikationsansvarig
Bodil Unenge