2022-09-27 14:13Pressmeddelande

Årets mottagare av utmärkelsen Pennsvärdet!

Caroline HatcherCaroline Hatcher

För femte året i rad delar Berättarministeriet ut Pennsvärdet, en utmärkelse till lärare som stärker sina elevers språkförmåga, kreativitet och kritiska tänkande. 2022 års mottagare heter Caroline Hatcher och är lärare på Ryaskolan i Göteborg.

I Carolines klassrum används alla sinnen. Hennes lektioner är noggrant planerade och innehåller moment så att alla elever ska kunna ta till sig kunskapen. Eleverna får röra på sig; spela bingo som förberedelser på samhällskunskapsprovet, hoppa hage för att träna engelska ord, och använda skönlitteratur som inspiration till egen textanalys. Caroline sätter en ära i att skapa omväxlande lektioner och låta sina elever visa upp det de lärt sig för andra. Som när hon uppmanade dem att ta kontakt med olika bibliotek och fråga om de fick ställa ut sina bokrecensioner hos dem. Klart de fick! Eller när hon anordnade Europakväll för föräldrar och elever. Komplett med landsdesignade rum, mat och musik. För Caroline innebär lärarlivet att ständigt hitta nya pedagogiska grepp. Ingen modell funkar för alla, därför behövs många olika vägar. Och språket är nyckeln till all kunskap. Caroline arbetar inte med förenklade texter, hon använder god, åldersadekvat litteratur till sina elever och de lär sig snabbt skillnaden mellan bra och dåliga berättelser. Alldeles oavsett språklig bakgrund.

När Caroline i år tilldelas Pennsvärdet – Berättarministeriets utmärkelse för lärare som stärker elevers språkförmåga, kreativitet och kritiska tänkande – kommer hon att använda stipendiet till att förkovra sig i ämnet svenska som andraspråk.

 

Vad betyder en utmärkelse som Pennsvärdet?

"Det är inte ofta lärare uppmärksammas för sitt arbete så en utmärkelse som Pennsvärdet betyder mycket. Det sätter fokus på vårt viktiga yrke och jag känner stor stolthet över att vara årets mottagare."

 

Juryns motivering: Som lärare är Caroline Hatcher en sann förebild för både elever och kollegor. Genom sitt outtröttliga engagemang, ett systematiskt arbetssätt och stor uthållighet motiverar och inspirerar Caroline sina elever till att inte bara förstå litteraturen, utan också finna glädje och lust i den. 

Carolines breda pedagogiska kunnande märks i hennes förmåga att använda olika metoder och verktyg i samspel med elevernas kreativa och kritiska tänkande. Att ge uppgifter syfte och sammanhang som når bortom tid och rum är centralt i Carolines klassrum och skapar en källa till engagemang och delaktighet i varje elev. Genom närvaro och lyhördhet följer och tillåter Caroline sina elever att aktivera varje sinne – att lyssna, försöka själv, röra på sig, berätta.  

Carolines lärarskap förkroppsligar en outtröttlig tro på varje elevs förmåga. Hennes elever ges chans att nyfiket utforska, stärka och utveckla gamla och nya förmågor. Genom tilltron att våga prova, våga misslyckas och våga lyckas blir hennes elever kunskapssökande, fritt tänkande och kreativa individer. Caroline är en konstruktiv lärare som inte låter sig begränsas av upplevda brister, utan finner vägar att ge sina elever de bästa förutsättningar för ett livslångt lärande.

Utmärkelsen Pennsvärdet delas varje år ut till en lärare som stärker sina elevers språkförmåga, kreativitet och kritiska tänkande. Stiftelsen Berättarministeriet delar i år ut priset för femte gången. Utmärkelsen uppmärksammar det arbete som lärare i socioekonomiskt utsatta områden gör. Mottagaren tilldelas ett stipendium à 25 000 kr och silverbroschen ”Pennsvärdet”, skapad av formgivaren Aviva Scheiman.

 

Mottagaren av Pennsvärdet har utsetts av en jury bestående av:

Cecilia Nordström - Styrelseordförande Berättarministeriet, juryns ordförande

Björn Åstrand – Disputerad historiker och lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet

Cristina Kullberg - Lärare och mottagare av Pennsvärdet 2021

Ulrica Ambrosius - Lärare och mottagare av Pennsvärdet 2021

Stina Wirsén - Illustratör och författare

Lotta Edholm – Statlig utredare och fd skolborgarråd i Stockholm

AnnChristin Rothstein - Skolledare och lärare


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet. 


Kontaktpersoner

Bodil Unenge
Kommunikationsansvarig
Bodil Unenge