2019-05-22 14:57Pressmeddelande

Årets BM-debutantbok – en antologi om framtidshopp

Genom Berättarministeriets författarskola ges ungdomar mellan 15 och 18 år chansen att utveckla sitt skrivande. Årets bok, I våra röster finns krafter, är framtagen i samarbete med Bonnier Fakta och rymmer texter från åtta unga skribenter. Boken ger en mångfasetterad berättelse om det Sverige som är, men också det samhälle som kan formas i framtiden.

– Bonnierförlagen har samarbetat med Berättarministeriet i flera år. Ett av målen med samarbetet har varit just att åstadkomma en antologi tillsammans med en grupp ungdomar. Det viktiga i år var dels att uppmuntra till att berätta i både ord och bild, dels att ge ungdomarna en inblick i hur man jobbar på ett förlag, med språkredigering, formgivning och så vidare, berättar Martin Ransgart på Bonnier Fakta.

I våra röster finns krafter rymmer allt från dikter och noveller till intervjuer, debattexter och krönikor. Texter som skiljer sig åt i temperament och form, handlar om städer, anonymitet, melankoli och om att gränser är en lögn, den värsta sorten. Om dystopier där människor eller maskiner styr. Om en fotbollsträning där ens tränare faktiskt delar in lagen efter hudfärg och namn. Om att vår egoism förstör miljön. Och om att vi inte gör tillräckligt för att motverka rasism ”men att vi jobbar på det”.

Men det är inte bara berättelserna som till slut tryckts mellan bokpärmarna som är viktig. Lika viktiga är de berättelser som uppstått under bokens tillblivelse.

– Det är så vi vill se på arbetet med den här boken, att vi på förlaget tillsammans med ungdomarna under en höst och en vår har skapat en berättelse. En berättelse om att vi har historier att dela med varandra. En berättelse om att vi hör ihop. Här och nu. Men också i framtiden, säger Martin Ransgart.

Reza Saleh, strategisk ledare program och utbildning på Berättarministeriet, kommenterar samarbetet:

– Berättarministeriets uppdrag är att stärka barn och ungas relation till det skrivna ordet och samtidigt ge dem tillgång till engagerade vuxna som stöttar dem i den processen. Samarbetet med Bonnierförlagen möjliggör viktiga berättelser att ta form, samtidigt som det ger de unga författarna verktyg och självförtroende att hitta sitt eget uttryckssätt. Vi är glada och stolta över den antologi de tillsammans skapat.

Ungdomarna har arbetat både med text och bild, för att stärka innehållet i berättelserna. Bilderna i boken är tagna av fotograferna Linda Forsell och Axel Öberg som tillsammans med ungdomarna har bildsatt deras berättelser.

I våra röster finns krafter utkommer 28 maj


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.