2020-03-26 16:55Pressmeddelande

Är vi utbildade barbarer? – nytt avsnitt av podden Universum

Vad är egentligen skillnaden mellan bildning och utbildning? Vad händer med bildningsidealet i skolan när mätbarhetskrav och nyttoperspektiv tar över? Och är vi i slutändan bara utbildade barbarer?

Det och mycket mer avhandlas i det andra avsnittet av Berättarministeriets podd Universum. Avsnittet gästas av kulturskribenten Per Svensson, statsvetaren Bo Rothstein, politikern Helene Odenjung och filosofen Jonna Bornemark, och leds som alltid av Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten.

Lyssna på avsnittet Är vi utbildade barbarer? på Spotify, Acast eller i podcaster.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.