2020-11-17 17:26Pressmeddelande

Alla skolprogram genomförs digitalt och i klassrummet fram till årsskiftet

För att våra elever ska kunna slutföra sina påbörjade skolprogram kommer nu all verksamhet att genomföras digitalt och i klassrummet, fram till årsskiftet, istället för i vårt utbildningscenter. För oss är det viktigt att ta vårt ansvar för att inte bidra till ökad smittspridning av Covid-19 och vi ställer därför om utifrån de nya restriktionerna om åtta personer som maxantal vid allmänna sammankomster. Vi anpassar vår verksamhet för att motverka smittspridning och förhåller oss hela tiden till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Skolan i socioekonomiskt utsatta områden drabbas extra hårt i kristider och vi ser det som viktigare än någonsin att  stötta skolan och dess elever. Vi är därför glada att vi har en lösning för att eleverna ska få slutföra skolprogrammen.

Kontakta utbildningsledaren i ditt utbildningscenter:

Göteborg

Therese Ribbås, utbildningsledare
therese.r@berattarministeriet.se
073-687 74 76

Husby
Susan Sommarlund, utbildningsledare
susan.s@berattarministeriet.se
073-682 31 21

Hagsätra
Selma Brodrej, utbildningsledare

selma.b@berattarministeriet.se

073–687 06 63

Läs mer:
Samlad information gällande skolverksamhet hos Folkhälsomyndigheten här.
Folkhälsomyndighetens förslag på förebyggande åtgärder angående Covid-19 i skolmiljö här.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.