2021-09-15 06:00Pressmeddelande

Akademibokhandeln + Berättarministeriet: Tillsammans för morgondagens läsare!

Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet och Cecilia Helsing, marknads- och kommunikationschef Bokusgruppen, där Akademibokhandeln ingår.
Foto: Karl GaborDilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet och Cecilia Helsing, marknads- och kommunikationschef Bokusgruppen, där Akademibokhandeln ingår. Foto: Karl Gabor

Berättarministeriet får en ny huvudpartner – Akademibokhandeln. Tillsammans ska vi arbeta för att alla barn ska klara skolan. Med samarbetet hoppas Akademibokhandeln bidra till att fler barn får utforska berättelsernas värld och bli trygga i det skrivna ordet.

Partnerskapet innebär att Akademibokhandeln är med och finansierar Berättarministeriets verksamhet under en treårsperiod. Tillsammans kommer Akademibokhandeln och Berättarministeriet att driva informationskampanjer och andra projekt med koppling till skrivande och läsning. Utöver det kommer samarbetet att ha ett stort fokus på volontärskap, där Akademibokhandelns medarbetare och kunder har möjlighet att bli volontärer på Berättarministeriet.

Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i områden med hög arbetslöshet i den dagliga undervisningen.

"Berättarministeriet och Akademibokhandeln delar samma vision om ett Sverige där alla barn har tillgång till ett rikt språk. Ett språk som ger förmågan att uttrycka sig och göra sin röst hörd. Genom vårt samarbete kan vi nå ut till ännu fler, inte minst till nya volontärer som är avgörande för vår verksamhet Vi är så glada över att få Akademibokhandeln som huvudpartner och ser mycket fram emot det arbete vi kan göra tillsammans", säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet.

För Akademibokhandeln är samarbetet ett naturligt steg, där visionen Läsglädje för alla, varje dag är en viktig grund i verksamheten.

"Vi är väldigt stolta över samarbetet. Berättarministeriets verksamhet väcker barns lust till skapande, vilja att uttrycka sig och tro på sig själva. Vi har länge haft ett stort fokus på barns läsande, och det här är ett givet steg för oss. Alla barn har rätt till att både skapa och ta del av berättelser, och möjligheten att uttrycka sig är en viktig grund för vår demokrati", säger Cecilia Helsing, Marknads- och kommunikationschef på Bokusgruppen.

Samarbetet kommer att uppmärksammas med en pop up-utställning i Akademibokhandelns butik på Mäster Samuelsgatan i Stockholm. Från den 20 september och två veckor framåt kan kunder och nyfikna besöka en ”Alien Supermarket” – och ta del av det pedagogiska material Berättarministeriet använder i sina utbildningscenter.

 

Mer om Akademibokhandeln

Akademibokhandeln är Sveriges största bokhandelskedja. Med visionen ”Läsglädje för alla, varje dag” erbjuder man ett stort sortiment av böcker i över 100 butiker och på nätet. Via abonnemangstjänsten Bokus Play erbjuds tusentals ljud- och e-böcker för livets alla bokstunder. Akademibokhandeln ingår i Bokusgruppen. Mer information: www.akademibokhandeln.se och www.bokusgruppen.com.

 

 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. 


Kontaktpersoner

Bodil Unenge
Kommunikationsansvarig
Bodil Unenge